İçeriğe geç

Swagger ile Apiye Hükmedin

Paket Yöneticisi konsolundan aşağıda ki kod ile paketi projeye ekleyelim.

Install-Package Swashbuckle.AspNetCore -Version 5.0.0

Startup.Configureservices yönteminde Services koleksiyonuna ekleyin..

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  services.AddDbContext<TodoContext>(opt =>
    opt.UseInMemoryDatabase("TodoList"));
  services.AddControllers();

  // Register the Swagger generator, defining 1 or more Swagger documents
  services.AddSwaggerGen(c =>
  {
    c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "My API", Version = "v1" });
  });
}

Startup.Configure yönteminde, oluşturulan JSON belgesine ve Swagger Kullanıcı arabirimine hizmet veren ara yazılımı etkinleştirin:

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
  // Enable middleware to serve generated Swagger as a JSON endpoint.
  app.UseSwagger();

  // Enable middleware to serve swagger-ui (HTML, JS, CSS, etc.),
  // specifying the Swagger JSON endpoint.
  app.UseSwaggerUI(c =>
  {
    c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "My API V1");
  });

  app.UseRouting();
  app.UseEndpoints(endpoints =>
  {
    endpoints.MapControllers();
  });
}

İşlemleri yaptıktan sonra uygulamanızı çalıştırın ve http://application:port/swagger adresine gidin.

Tarih:.NET CoreSwaggerWeb Api

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir